Egy műszer új életre kel!

Az új skála
Az új skála (és a sablon az ilyen skálák rajzolásához)

Édesapám hobbija az elektronika. Szinte mindig boncol vagy építget valami „rázós” ketyerét. Nos, mostanában azt tűzte ki célul, hogy épít egy elektrolit-kondenzátor állapotvizsgáló készüléket. (Akit a téma elektronikai része mélyebben érdekel, az olvashat róla a Rádiótechnika című folyóirat 2006-os évfolyamának májusi számában.)

A régi műszer az eredeti skálával
A régi műszer az eredeti skálával

E készüléknek része lesz egy analóg (lengőtekercses – mutatós, ún. Deprez) műszer is. Van is neki a kincsesládikájában egy a célnak elektronikai szempontból mindenben megfelelő darab, csak mivel ezt a műszert régen más célra gyártották, így a skálabeosztása már nem volt megfelelő a tervezett feladatra.

A LibreLogótól még a 74 éves Édesapám is teljesen fellelkesült, mégpedig azért, mert a LibreLogo honlapon rátalált egy műszerskála-rajzolásos cikkre.

Édesapám megkért arra, hogy keressem vissza neki a cikket. Ez a leírás Király Tiboré, aki 2013 nyarán már foglalkozott a témával. Le is töltöttem az ehhez készített LibreLogo programot, majd pedig megnéztem Tibor webfelületének többi oldalát is… Nagyon megörültem, mert az olvasott anyagokból azt érzékeltem, hogy Tibor és édesapám szenvedélye sokban hasonlít egymásra…

Rágtam a klaviatúrát, és végül írtam egy levelet Tibornak is kapcsolatfelvétel céljából. Erre hamarosan kedves és ösztönző válasz érkezett. Engedélyezte, hogy módosítsam és felhasználjam az ő általa írt kódot:

; Lináris műszerskála rajzolása
;
; Király Tibor - 2013
; LibreOffice 4.03 - LibreLogo
;
;
SKS=90     ; skála szöge (mutató kitérése) fokban
SR=150     ; skála sugara
SO1=31,6    ; skála osztása
SO2=10     ; címkézett osztások
SO3=5      ; kiemelt osztások
SM1=5      ; skála magassága
SM2=10     ; címkézett osztások magassága
SM3=8      ; kiemelt osztások magassága
BM=7       ; címkék (betűk) osztás feletti magassága
SK=0       ; skála kezdőértéke
SN=10      ; skála növekménye
SD=SKS/SO1 ;egy osztás szöge
A=SKS/2    ; irány
I=0         ; számláló
TOLLSZÍN „FEKETE”
TÖRÖLKÉPERNYŐ
HAZA
ELŐRE 10 JOBBRA 180 ELŐRE 20               ; közepet jelölő +
HAZA
JOBBRA 90 ELŐRE 10 JOBBRA 180 ELŐRE 20
HAZA
ELLIPSZIS[SR*2, SR*2, 360-SKS/2, SKS/2, 3]  ; a skála íve
ISMÉTLÉS SO1+1 [
  HAZA IRÁNY A TOLLATFEL ELŐRE SR TOLLATLE   
  HA I=0 VAGY I=10 [
    ELŐRE SM2 TOLLATFEL ELŐRE BM TOLLATLE CÍMKE SK
    SK+=SN
    I=0
  ] [
    HA I=SO3 [ ELŐRE SM3 ] [ ELŐRE SM1 ]
  ]
  TOLLATFEL
   A-=SD
  I+=1
]

No! Hát így már azért mégsem tűnt olyan kilátástalannak apu kérésének megvalósítása, mint kezdetben, hiszen a lehető legjobb partnereket, Király Tibort és Németh Lászlót is sikerült megnyernem hozzá. 🙂

A következő napokat azzal töltöttem, hogy a nyersanyagként kapott kódot jó alaposan áttanulmányoztam, és bőségesen elláttam megjegyzésekkel. Ezt követően már el tudtam benne végezni a célnak megfelelő módosításokat. Például az órajárással ellentétes számozást megfordítottam, s hogy a rajzolást meggyorsítsam, a teknőc testét elrejtettem. Az értékadó műveleteket módosítottam egy általam jobban ismert formára, vonalvastagságot, és SVG-exportot írtam bele a nyomtatás érdekében stb., stb. Az eredményül kapott SVG skála, a módosított forráskódot tartalmazó sablondokumentum, és külön itt is a forráskód:

	;Lináris műszerskála rajzolása
	;Készítette :Király Tibor 2013-ban, Módosította : Cseppentő Árpád 2014. március
ELJÁRÁS SKALA
	;VÁLTOZÓ DEKLARÁCIÓK
SKS=90	;skála szöge (mutató kitérése) fokban
SR=150		;skála sugara
SO1=100		;skála osztása
SO2=10		;címkézett osztások
SO3=5		;kiemelt osztások
SM1=5		;skála magassága
SM2=10		;címkézett osztások magassága
SM3=8		;kiemelt osztások magassága
BM=7		;címkék (betűk) osztás feletti magassága
SK=0		;skála kezdőértéke
SN=10		;skála növekménye
SD=SKS/SO1	;egy osztás szöge
A=SKS/2		;irány
I=0		;számláló
HAZA TOLLATLE	;Beállás a rajzfelület közepére
		;A közepet jelölő + megrajzolása
ELŐRE 10 HÁTRA 20		;A függőleges szakasz megrajzolása
HAZA				;Beállás a rajzfelület közepére
JOBBRA 90 ELŐRE 10 HÁTRA 20	;A vízszintes szakasz megrajzolása
HAZA				;Beállás a rajzfelület közepére
TOLLHEGY „NÉGYZET”		;Tollhegy a skála sarkaihoz (LibreOffice 4.2-től!)
ELLIPSZIS[SR*2, SR*2, 360-SKS/2, SKS/2, 3]	;a skála ívének megrajzolása
TOLLHEGY „NINCS”		;Tollhegy a beosztásokhoz
				;A skála osztásait megrajzoló ciklus kezdete
ISMÉT SO1+1 [			;Ismétlés ahány osztás van+1
	;A ciklus feltétel nélkül ismétli az alábbiakat
	;A rajzfelület közepéről, megfelelő irányban, felemelt tollal elmegyünk a skála ívéig
	;és ott letesszük a tollat
	HAZA IRÁNY A TOLLATFEL ELŐRE SR TOLLATLE
	;ITT KEZDŐDIK A FELTÉTEL RENDSZER
	HA I=0 VAGY I=10 [	;Ha a számláló értéke 0 vagy 10, AKKOR
	ELŐRE SM2 TOLLATFEL ELŐRE BM TOLLATLE CÍMKE SO1-SK
	SK=SK+SN		;Címkéző érték növelése
	I=0			;Számláló alapállapotba
	] [			;EGYÉBKÉNT
	HA I=SO3 [ ELŐRE SM3 ] [ ELŐRE SM1 ]
	]			;ITT VÉGZŐDIK A FELTÉTEL RENDSZER
				;A ciklus feltétel nélkül ismétli az alábbiakat
	TOLLATFEL		;Rajztoll felemelése a papírról
	A=A-SD			;Az irány módosítása
	I=I+1			;Számláló növelése
]			;A skála osztásait megrajzoló ciklus vége
VÉGE			;Skála eljárás vége
			;ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEK
LÁTHATATLAN		;A teknőc fizikai testének elrejtése a gyors rajzolásért
TOLLSZÍN „FEKETE”	;Tollszín beállítása feketére
TOLLVASTAGSÁG 0,5pt	;A rajzceruza vastagsága nyomtatáshoz
TÖRÖLKÉPERNYŐ		;A rajzfelület letörlése
KÉP „skala.svg” [	;SVG export
	SKALA		;A Skála rajzoló eljárás meghívása
]			;Programkód vége

Mikor megmutattam apunak a „fércművemet”, lelkes és izgatott lett.

Folyton azt kérdezte, mikor rakjuk már bele a műszerbe.

No igen ám, de most kezdődött csak a „második fázis”.

Ugyanis az is fontos, hogy ennek mekkora helyre, és hogyan kell pontosan passzolnia…

Erre rendkívüli óvatossággal szétszedte a műszert, és kisvártatva kezembe adta annak eredeti gyári műszerskála-lapját és annyit tett hozzá: „Ekkora kellene.”

Nézegetem, nézegetem – hű, de sok minden van ezen a skálán kívül is!… Mindenféle különleges jelek és elektronikai jellemző paraméterek.

Mivel a kezembe adott műszerskálalap sík, ezért kézenfekvő megoldásnak találtuk, hogy lapolvasó alá tesszük, és digitalizálva a méret és a jelek is adottak lesznek az összeszerkesztéshez. Hurrá!!!

Újabb nap telt el azzal, hogy az elkészült képet teljesen megtisztítsam, és a körvonalakat, valamint a szükséges adatok szimbólumait egzakt feketére állítsam be. Erre a műveletre a GIMP nevű grafikus szerkesztő programot használtam fel, mert igen jól kezeli a rétegeket, és az SVG-rajz helyére illesztésétől sem esik kétségbe.

Ezek közül a műveletek közül az egyik legnehezebb az volt, hogy elkülönített rétegen és eredeti helyén kellett megőrizni az eredeti gyári skála ívét, mert annak kezdőpontja egybe kellett, hogy essen az új, rajzolt skála kezdőpontjával. Ráadásul mindezt úgy, hogy a feleslegessé vált összes osztást „le kellett borotválni” róla, úgyhogy az ív vonala viszont sértetlen maradjon. (Lehet, hogy nem egészen szemléletesen írtam le, de remélem, kihámozzátok belőle a lényeget.)

Érdekes volt még a számlapot rögzítő csavarok rossz körvonalai helyett szintén jól látható + jeleket illeszteni a szükséges helyekre és méretben.

Ezeket a műveleteket apukám csillogó szemmel és mosolyogva nézte, néha a hátam mögül. Az a tény hogy őt ennyire lelkesnek és izgatottan várakozónak láttam, bőven eléggé motivált engem is arra, hogy mindezt minél szebbre és jóra készítsem el.

Így elkészült egy olyan sokrétegű GIMP fájl, ami tiszta, szép, és minden olyan karaktert és jelet külön rétegen tartalmaz, amit felhasználtunk. Ezek után már játszi könnyedséggel tudtam teljesíteni azt a kérést is, hogy a skálalapon a skála alatt a műszer eredeti „NEPER” neve helyett az új funkciónak megfelelően, egy méretes százalékjel legyen látható.

Az új skála hitelesítése
Az új skála hitelesítése

Az így elkészült művet (GIMP XCF, 119 kB) már ki is nyomtattuk szüleim koros nyomtatóján valamilyen éppen kéznél levő, silány papírra. Apu ezt kérdőjeles minősége ellenére beépítette a műszerbe. Így el tudtuk végezni az új skála méréses hitelesítését. Nagyon fontos szempontok ugyanis, hogy a skála kezdővonala és a mutató nyugalmi helyzete egybe essen, (ehhez persze a műszert nem szabad megdönteni, mint ahogyan az első fotózáskor) a közép és a véghelyzet éppúgy, majd annak kontrollműszeres vizsgálata következett, (egy digitális multiméterrel) hogy megtudjuk, minden 10-es osztás értéke megfelel-e a mért értékeknek, vagyis az osztástávolság és az osztások vonalvastagsága is megfelelő-e. Mikor minden méréssel igazoltuk a skála és a műszer helyes, elvárásoknak megfelelő működését, büszkeséggel vegyes euforikus öröm lett úrrá rajtunk.

Közös sikerünket egy anyukám készítette ebéddel ünnepeltük meg, melynek közepette eszembe jutott, hogy a kép minőségén sokat javítana, ha egy jóval fiatalabb (és kevésbé megviselt szerkezetű) nyomtatón, vastagabb és fehérebb fotópapírra nyomtatnánk ki. Erre apukám az arcán huncut mosollyal mondta: „Ha ezt megcsinálod, és tényleg jobb lesz, mint ami most benne van, rajtam nem fog múlni, kicserélem!”

Azóta Édesapám gyűjteményének ez a legszebben csillogó kincse!

Ismét bebizonyosodott hát számomra, hogy a LibreLogo nem csak egy precíz rajzolásra alkalmas eszköz, hanem közös, örömteli alkotásra, kreativitásra inspiráló lehetőség mindannyiunk számára.

Azt, hogy ez ilyen gördülékenyen megvalósulhatott, Németh Lászlónak és Király Tibornak ezúton is hálásan köszönöm.

Mindenkinek, aki a LibreLogo használatára adja fejét, sok hasonlóan örömteli pillanatot kívánok!

Cseppentő Árpád

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.